Politiecollege en politieraad

Als politiezone kan je niet zomaar zelf alle beslissingen nemen, overleg met de verschillende bestuursorganen is essentieel.

In een meergemeente zone zoals politiezone Hageland worden de bevoegdheden van het College van burgemeester en schepenen inzake organisatie en het beheer van het lokaal korps uitgeoefend door het politiecollege. Het politiecollege fungeert als dagelijks bestuur van de politiezone. Het politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge. Bij de vergaderingen zijn ook de korpschef en de secretaris aanwezig. De burgemeester van Tielt-Winge, Rudi Beeken, is voorzitter van het politiecollege.

Naar analogie van de gemeenteraad worden de bevoegdheden inzake organisatie en het beheer van het lokale korps uitgeoefend door de politieraad. Deze raad is samengesteld uit leden van de gemeenteraden van Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge. De politieraad van de politiezone Hageland telt 22 leden ( 17 gemeenteraadsleden en 5 burgemeesters). Het gaat daarbij om 3 gemeenteraadsleden van Bekkevoort, 3 van Geetbets, 2 van Glabbeek, 4 van Kortenaken en 5 van Tielt-Winge. De politieraad wordt voorgezeten door de burgemeester van Tielt-Winge, Rudi Beeken, die tevens voorzitter is van het politiecollege.