Lokaal InformatieKruispunt (LIK)

Het Lokaal InformatieKruispunt (LIK) is een onderdeel van de operationele diensten van de politiezone Hageland. Het LIK bestaat uit één hoofdinspecteur, één inspecteur, één administratief bediende en één technisch systeembeheerder.

Het LIK is onder meer verantwoordelijk voor:

- de kwaliteitscontrole van de opgestelde processen-verbaal

- de seining en ontseining van op te sporen personen, voorwerpen en vervoermiddelen

- het beheer van de APO-dossiers

- de correcte doorstroming van gegevens naar de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG)

- het intranet

- contact met LIK's van andere politiezones en het Arrondissementeel InformatieKruispunt (AIK) van de federale politie

-...

Samen met vrijwilligers van andere diensten zorgen de medewerkers van het lokaal informatiekruispunt voor de sociale media (Facebook en Twitter) en de website van de PZ Hageland.