Zonaal veiligheidsplan 2020-2025

Het zonaal veiligheidsplan van de politiezone Hageland is een beleidsplan waarin de korpsleiding het engagement van de politie geconcretiseerd met betrekking tot het leveren van een “excellente politiezorg”.  De looptijd van dit plan werd vastgelegd op een periode van 6 jaar zodat er een betere afstemming kon gebeuren met de beleidscyclus van de lokale besturen. 

De opmaak van het document gebeurde op basis van de voorbereidingen van de zonale veiligheidsraad, samengesteld uit burgemeesters van de politiezone, de procureurs des Konings te Leuven, de bestuurlijk directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur van de federale politie, de arrondissementscommissaris en de korpschef van de lokale politie.

Het resultaat dient te worden beschouwd als een werkinstrument waarmee de zone aan de slag kan om op een flexibele manier de vastgelegde prioriteiten aan te pakken én tegelijkertijd ad hoc fenomenen aan te pakken die tijdens de lopende periode opduiken.

De zone maakt er een punt van om, naast de aanpak van de prioritaire veiligheidsfenomenen, ook de ontwikkeling van de organisatie te optimaliseren.  Enkel op die manier kan de politie als een betrouwbare partner deel uitmaken van de veiligheidsketen.   

U kan een versie van het huidige veiligheidsplan hieronder bekijken.