Algemeen

Sinds 2017 worden de agenda en de notulen van de vergaderingen van de politieraad bekend gemaakt op de website van de politiezone. U kan ze hier vinden.

Punten van de notulen die achter gesloten deuren werden behandeld, worden niet op de website geplaatst.