Jeugd en sociale politiedienst (JSPD)

De jeugd en sociale politiedienst (JSPD) is een ondersteunende politionele dienst die voornamelijk tussenkomt bij sociale of familiale conflicten en bij problematiek aangaande minderjarigen.

Aangezien de JSPD een onderdeel is van de politie heeft zij in de eerste plaats een doorverwijsfunctie naar meer gespecialiseerde diensten. Zij geeft hierbij wel de nodige adviezen en informatie. De jeugd en sociale politiedienst kan tussenkomen in verschillende situaties zoals:

  • relatieconflicten
  • kinderverwaarlozing
  • opvoedingsproblematiek
  • stalking
  • slachtofferbejegening, uitvoering ervan of coördinatie

In deze materies voert de JSPD opdrachten uit die opgedragen zijn door het parket of door de jeugdrechtbank. Daarnaast zorgt zij ook voor hercontactname met slachtoffers.