Politieraad

In de meergemeentezones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

Sinds 2017 worden de agenda en de notulen van de vergaderingen van de politieraad bekend gemaakt op de website van de politiezone. U kan ze hier vinden.

Punten van de notulen die achter gesloten deuren werden behandeld, worden niet op de website geplaatst.