Wapendienst

Verantwoordelijke : INP Eric Pigeon

Telefoon

Sinds het in voege treden van de nieuwe wapenwet van 08 juni 2006 is de gouverneur bevoegd voor het verlenen van wapenvergunningen en-erkenningen. De Lokale Politie heeft terzake een controlerende functie, verstrekt advies aan de gouverneur, neemt de theoretische test af, levert de nodige attesten af ingeval van diefstal of verlies van een wapen of een document. U kunt er ook terecht voor het bekomen van enige inlichting terzake.