Over ons

Beste internetgebruiker,

Ik durf te stellen dat onze politiezone al langer op kruissnelheid is. Dit is te danken aan enerzijds de dagelijkse inzet van alle medewerkers en anderzijds de goede samenwerking met onze partners, het bestuur van beide gemeenten en het parket.

Om deze kruissnelheid te verhogen, hebben we de afgelopen maanden niet stilgestaan. Integendeel.

Wij zijn op zoek naar inspecteurs van politie om onze interventiedienst te versterken ! Interesse ? Neem zeker ook eens een kijkje op de website https://korpsmetpit.be/ voor meer informatie over de job van inspecteur en onze politiezone.

 

De korpschef heeft het beleid dat hij tot 2020 wenst te voeren vervat in een bondige en pragmatische opdrachtbrief. Deze opdrachtbrief moet samen gelezen worden met het zonaal veiligheidsplan.

Wat doen onze medewerkers, maar vooral waarom doen ze elke dag hun job? Vanuit deze benadering werd een korte, krachtige visie en enkele kernwaarden geformuleerd. Daarbij aansluitend ontwikkelden we een visuele identiteit.

In de meergemeentezones worden de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen inzake de organisatie en het beheer van het lokaal korps voortaan uitgeoefend door het politiecollege. Het politiecollege vergadert twee maal per maand en fungeert als dagelijks bestuur van de politiezone. Het politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van Overijse en Hoeilaart. Bij de vergaderingen zijn ook de korpschef en de secretaris aanwezig.

De politieraad wordt samengesteld uit 17 leden van de gemeenteraden van de gemeenten Hoeilaart (5) en Overijse (12), alsook beide burgemeesters. De politieraad komt minstens vier keer per jaar samen. De politieraad oefent de democratische controle uit op het politiecollege en het gevoerde politiebeleid; daarnaast is de raad bevoegd inzake begroting (financiën), personeelsformatie en benoemingen. De nieuwe politieraad - legislatuur van 2019-2024 - wordt officieel geïnstalleerd op woensdag 20 februari 2019.