Het politiecollege

In de meergemeentezones worden de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen inzake de organisatie en het beheer van het lokaal korps voortaan uitgeoefend door het politiecollege. Het politiecollege vergadert twee maal per maand en fungeert als dagelijks bestuur van de politiezone. Het politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van Overijse en Hoeilaart. Bij de vergaderingen zijn ook de korpschef en de secretaris aanwezig.

Leden van het politiecollege:

  • Inge Lenseclaes, burgemeester van Overijse (voorzitter)
  • Tim Vandenput, burgemeester van Hoeilaart

Het politiecollege vergadert in aanwezigheid van:

  • Sébastien Verbeke, korpschef
  • Iris Rubbens, politiesecretaris