Zonale veiligheidsraad

In elke politiezone wordt een zonale veiligheidsraad opgericht.

De zonale veiligheidsraad is een orgaan waarbinnen de veiligheidsprioriteiten en aandachtspunten binnen de zone wordt bepaald. Hierbinnen doet zich een systematisch overleg voor tussen de burgemeesters, de procureur des konings, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijke coördinator van de federale politie of zijn afgevaardigde. Daarnaast kan men ook deskundigen uitnodigen om deel te nemen aan de werkzaamheden.

Deze raad heeft drie opdrachten:

  • Het bespreken en voorbereiden van het zonaal politieplan.
  • Het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.
  • Het evalueren van de uitvoering van het zonaal politieplan.

Vaste leden:

  • Inge Lenseclaes, burgemeester van Overijse
  • Tim Vandenput, burgemeester van Hoeilaart
  • Ine Van Wymersch, procureur des Konings Halle-Vilvoorde
  • Sébastien Verbeke, korpschef
  • Liesbeth Van Isterbeek, directeur coördinator Halle-Vilvoorde

Toegevoegde leden:

  • Michel Cornelis, arrondissementscommissaris
  • Veerle De Wolf, gerechtelijk directeur Halle-Vilvoorde

Afhankelijk van de te bespreken thema's kunnen ook andere betrokkenen op de vergaderingen uitgenodigd worden.