De politieraad

De politieraad wordt samengesteld uit 17 leden van de gemeenteraden van de gemeenten Hoeilaart (5) en Overijse (12), alsook beide burgemeesters. De politieraad komt minstens vier keer per jaar samen. De politieraad oefent de democratische controle uit op het politiecollege en het gevoerde politiebeleid; daarnaast is de raad bevoegd inzake begroting (financiën), personeelsformatie en benoemingen. De nieuwe politieraad werd geïnstalleerd op 20 februari 2019.