Visie - Missie - Waarden

Onze kernwaarden zijn:

- bescherming

- kwaliteit

- betrokkenheid

Met als doel te zorgen voor wie ons nodig heeft

Daarom zullen wij:

- een professionele dienstverlening aanbieden in overleg met alle betrokken partijen;

- een zichtbaar aanwezige politie zijn die probleemoplossend denkt en werkt;

- met een dynamisch team preventief en reactief optreden;

- oog hebben voor de veranderende samenleving en er innovatief op blijven inspelen;

- een werkomgeving creëren waar open communicatie, wederzijds respect en verantwoordelijkheid centraal staan.

Binnen 8 jaar is de Politiezone Druivenstreek een korps dat werkt als een goed geoliede machine. De ideale werkplek waar iedereen enthousiast en met een smile komt werken en fier deel uitmaakt van het team. Wij leven naar onze visie, missie en waarden en hokjesdenken is niet aan de orde. Iedereen voelt zich gehoord en gewaardeerd en de drempel om naar ons toe te stappen is laag. De Politiezone Druivenstreek wordt door de burger ervaren als een plek waar het aangenaam en veilig vertoeven is. Kandidaat-collega's staan in de rij voor #debestewerkgevervanhetjaar.