Zonaal veiligheidsplan

Het zonaal veiligheidsplan omvat:

 • De prioritaire opdrachten en doelstellingen (vastgesteld door de burgemeesters en de procureur des Konings), die in een globale veiligheidsaanpak worden geïntegreerd, alsook de wijze waarop deze zullen bereikt worden.
 • De capaciteit van de lokale politie die bestemd is voor de uitvoering van de opdrachten van de gerechtelijke en bestuurlijke politie en die er moet voor zorgen dat deze opdrachten op elk moment kunnen worden uitgevoerd, in het bijzonder de lokale opdrachten.
 • De bijdrage van de lokale politie in de uitvoering van de opdrachten van federale aard.
 • De opdrachten en doelstellingen die eigen zijn aan een gemeente van de zone.

Het zonaal politieplan vervangt het vroegere veiligheidscharter en wordt rekening houdend met het nationaal veiligheidsplan, voorbereid en goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad. Na goedkeuring op lokaal niveau wordt het zonaal veiligheidsplan ter goedkeuring voorgelegd aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, die er zich moeten over uitspreken.

Het zonaal veiligheidsplan 2020- 2025 werd in maart 2020 goedgekeurd door de federale overheden.       

De strategische thema's opgenomen in het nieuwe zonaal veiligheidsplan 2020-2025 zijn:

in het domein veiligheid

 • Eigendomsdelicten: diefstal in woningen, handelszaken en voertuigcriminaliteit
 • Verkeersveiligheid (snelheid, alcohol/drugs, afleiding achter het stuur)  
 • Drugs
 • Cybercriminaliteit
 • Misdrijven tegen lichamelijke integriteit - intrafamiliaal geweld 

in het domein interne werking

 • Sterk leiderschap 
 • Welzijn en duurzame inzetbaarheid van medewerkers
 • Externe - interne communicatie
 • interne opleiding en kennisdeling