Bodycams

Politiezone Druivenstreek maakt gebruik van bodycams. Bodycams dienen niet alleen ter bescherming van de politiemedewerkers, maar laten ook een objectieve weergave van de feiten toe. 

 

Hoe weet ik of er wordt gefilmd? Voordat de politiemedewerker begint te filmen, zal deze dit mondeling meedelen, in de mate van het mogelijke. Ook zal aan de bodycam zelf te zien zijn of deze aan het filmen is:

Brandt er een rood lampje, dan is deze aan het opnemen;

Is dit lampje groen, dan staat deze enkel stand-by en worden er geen opnames gemaakt.

Mag de politie nu zomaar overal filmen?   Het 'overal' moeten we onderscheiden in 3 soorten categorieën: 

  • In niet-besloten plaatsen (dit is de openbare weg en het openbaar domein) en plaatsen die de politiezone zelf beheert (dit zijn de 2 politieposten) 
  • In het voor publiek toegankelijke besloten plaatsen. Dit zijn gebouwen, bedrijven, … gebieden die zijn omheind en waar het publiek kan komen (denk hierbij aan een bakkerij, beenhouwerij, …) 
  • Een niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats waarvan de politie niet de beheerder is. Dit zijn voornamelijk privé-woningen.  

In het geval van de openbare weg heeft de politie toestemming nodig van de gemeente. Deze toestemming werd gegeven door beide gemeenten op de gemeenteraden. De overige twee categorieën worden geregeld door de Wet op het Politieambt en stellen dat deze mogen filmen gedurende de duur van de interventie.

Wat als ik niet wil dat de politie mij of mijn woning filmt ?  De politie mag alleen filmen gedurende de duur van de interventie. U mag zich hier altijd tegen verzetten maar weet dat een politiemedewerker alle recht heeft om te filmen. Het is best voor alle partijen om u hier niet tegen te verzetten. Zo zijn er beelden van hetgeen er gebeurd is en kan bij eventuele discussie altijd beroep worden gedaan op de beelden.  De politiemedewerker kan kiezen om de opname stop te zetten maar dit beslist hij/zij zelf. Bij eventuele klachten over het optreden van een politiemedewerker kan u zich altijd richten tot het politiekorps, het Comité-P of de Algemene Inspectie (AIG) .  

Hoelang worden deze opnames bijgehouden?  De bewaartermijn van videobeelden van mobiele camera's, zoals bodycams, is vastgelegd in de Wet op het Politieambt. De opnames worden maximaal 12 maanden bewaard. Echter heeft de maker van de beelden slechts 30 dagen toegang tot deze beelden. Na deze termijn kan het beeldmateriaal enkel na goedkeuring van de procureur des Konings opnieuw bekeken worden. Indien de beelden deel uitmaken van een gerechtelijk onderzoek kan er beslist worden deze langer te bij te houden. 

Kan ik zelf een kopie van deze opnames verkrijgen? Nee, dit is niet mogelijk. Indien het beeldmateriaal tegen een partij wordt gebruikt zal deze hiervan in kennis worden gesteld en zal hij/zij deze via de wettelijke procedures kunnen bekijken. 

Kan ik het wissen van deze opnames bekomen?  De beelden worden standaard na maximaal 12 maanden gewist. Indien deze beelden deel uitmaken van een gerechtelijk onderzoek kan beslist worden deze langer te bewaren. Enkel indien blijkt dat de politiemedewerker geen recht had om te filmen, zal op bevel van de controle-autoriteiten overgegaan worden tot het wissen van de beelden. 

Hoe worden beelden bewaard? De beelden worden goed beveiligd op een server bewaard. De beelden worden ook geback-upt om verlies tegen te gaan.

Indien u vragen heeft, kan u contact opnemen met de DPO van onze zone via pz.druivenstreek.dpo@police.belgium.eu.