Laatste nieuws

Afbeelding cybercrime

Zowel in het Nationaal Veiligheidplan als het Zonaal Veiligheidsplan van PZ Druivenstreek wordt cyber security (of online veiligheid) als één van de prioritaire veiligheidsthema’s beschouwd waar politiediensten en andere instanties bijzondere aandacht aan schenken. Een cyberveilige omgeving begint ook bij voldoende bewustzijn rond het thema bij het grote publiek, vaak met eenvoudige en handige tips.