Laatste nieuws

Overzicht ANPR resultaten  politiezone Druivenstreek  - 1ste trimester 2021

Tijdens het eerste trimester van 2021 (januari tot en met maart) registreerde de politiezone in totaal 54 diefstallen. Het gaat vooral over inbraken en pogingen hiertoe in particuliere woningen en in mindere mate andere gebouwen (winkels, loodsen, …) en diefstallen van en in auto’s.  Indien we deze diefstallen van naderbij bekijken bleef het aantal feiten in bijna 1 op de 3 gevallen (37%) beperkt tot een poging.