Nieuws

Overzicht ANPR resultaten  politiezone Druivenstreek  - 1ste trimester 2021

Tijdens het eerste trimester van 2021 (januari tot en met maart) registreerde de politiezone in totaal 54 diefstallen. Het gaat vooral over inbraken en pogingen hiertoe in particuliere woningen en in mindere mate andere gebouwen (winkels, loodsen, …) en diefstallen van en in auto’s.  Indien we deze diefstallen van naderbij bekijken bleef het aantal feiten in bijna 1 op de 3 gevallen (37%) beperkt tot een poging.

Veel geflitsten tijdens flitsmarathon !

Op woensdag 21 april nam politiezone Druivenstreek deel aan de flitsmarathon.
Tussen 6 en 21 uur flitste de politie op 5 verschillende locaties, waarvan 2 in Hoeilaart en 3 in Overijse.

Ondanks het feit dat deze nationale actie uitgebreid werd aangekondigd, reed 3,81% van de bestuurders te snel.  In de Druivenstreek reden 305 van de 2.721 gecontroleerde bestuurders te snel, wat een overtredingsgraad van 11,2% betekent. In het licht van het nationaal cijfer is deze score slecht.

Elke dag voor 2.645 EUR online opgelicht!

Al langer weten we dat oplichting via het internet één van de sterkst stijgende criminaliteitsvormen is. Wist je dat ook in Overijse en Hoeilaart heel wat mensen opgelicht worden?  
In 2021 deden al 42 slachtoffers aangifte dat ze opgelicht werden via internet, en dit voor een totaalbedrag van 156.078 euro! Dat is gemiddeld voor 2.645 EUR per dag en dit gaat enkel over feiten van oplichting die in onze politiezone werden aangegeven!

Aangifte van wapens die geneutraliseerd werden voor 14 september 2018

Tot 14 maart 2021 kan u nog wettelijk deze geneutraliseerde wapens aangeven om ze te laten registreren.

Dit kan door zelf het formulier 9ter in te vullen en elektronisch over te maken aan de Provinciale Wapendienst en de lokale politie hiervan ook in kennis te stellen.

Kent u de European Disability Card ?

De European Disability Card (EDC) is een kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert en hen in die domeinen een aantal voordelen biedt, zoals aangepaste begeleiding en plaatsen. De kaart toont aan dat de houder een beperking heeft. Beperkingen zijn niet altijd zichtbaar of fysiek. Zo wordt deze kaart ook toegekend aan mensen die wel mobiel zijn, maar een andere (niet zichtbare) beperking hebben. Ze is strikt persoonlijk en is voor de houder een bewijs van zijn/haar beperking.

EDC kaart