Nieuws

Persbericht: 3 arrestaties na poging winkeldiefstal Ternat 24 oktober 2019

Op 24 oktober 2019 heeft de politiezone TARL 3 personen gearresteerd naar aanleiding van een poging winkeldiefstal in het ALDI-filiaal gelegen op de Assesteenweg in Ternat.

Persbericht: gezamenlijke verkeersactie door politiezones AMOW, Dilbeek en TARL

Op zaterdag 19 oktober 2019 hebben de politiezones Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel (AMOW), Dilbeek en Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke (TARL) een gezamenlijke verkeersactie georganiseerd.

Persbericht: Overbrenging naar de gevangenis van Sint-Gillis na tussenkomst patrouilleploeg in Affligem

Op 16 oktober 2019 rond 21u30 werden 2 personen van Roemeense origine gearresteerd.

Persbericht: politiezone TARL levert bijstand bij horecacontrole op grondgebied Affligem, Roosdaal en Liedekerke

Op zaterdag 12 oktober 2019 heeft de politiezone TARL bijstand geleverd aan een horeca-controle geïnitieerd door diverse inspectiediensten op grondgebied Affligem, Roosdaal en Liedekerke.

De controle gebeurde door de Sociale Inspectie van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ), het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), de FOD Financiën, afdeling Toezicht Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de dienst Vreemdelingenzaken en de afdeling Vlaamse Sociale Inspectie van het departement Werk en Sociale Economie.

Een belangrijke indicatie om na te gaan of er inbreuken zijn op vlak van sociale regelgeving is de aanmelding van werknemers in de DIMONA-databank van de Rijksdienst Sociale Zekerheid. Hierin moeten horeca-uitbaters elke indiensttreding en uitdiensttreding van werknemers aangeven. Een eventuele afwijking op de voorziene deeltijdse werktijd of een variabel werkrooster moeten dan weer te consulteren zijn voor inspectie tijdens een controle.

Persbericht: politiezone TARL neemt 116 gram cannabis in beslag op N285 in Ternat

Op vrijdag 11 oktober 2019 omstreeks 20u43 heeft de politiezone TARL in totaal 116 gram cannabis in beslag genomen op de N285/Assesteenweg in Ternat.

Een bestuurder van een personenwagen overtrad de verkeersregels aan de werkzaamheden op de N285 in het zicht van een patrouilleploeg van de politiezone TARL. Na de interceptie van het voertuig overhandigde een van de inzittenden spontaan een gebruikershoeveelheid cannabis. Na radiofonisch contact met de noodcentrale bleken beide inzittenden gekend te zijn in de politionele databank voor drugs-gerelateerde feiten. Bij nadere controle van het voertuig werden 2 vacuümverpakkingen met respectievelijk 56 en 57 gram cannabis aangetroffen.

De aangetroffen cannabis werd in beslag genomen en wordt vernietigd. Beide betrokkenen werden door het parket Halle-Vilvoorde vrijgelaten na verhoor, maar zullen zich later moeten verantwoorden voor de feiten.