Nieuws

Persbericht: politiezone TARL en inspectiediensten controleren nachtwinkels in 4 gemeenten - 23 juni 2020

Op vrijdag 19 juni 2020 hebben interventieploegen van de politiezone TARL de nachtwinkels op het grondgebied van de 4 gemeenten gecontroleerd.

Verschillende inspectiediensten en partners inzake handhaving namen deel aan de actie: de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), de RSZ-inspectie, de cel Namaak van de FOD Economie, de Controledienst Tabak en Alcohol van de  FOD Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

In totaal werden 8 nachtwinkels bezocht. Daarbij werden diverse inbreuken vastgesteld onder meer inzake volksgezondheid, sociale wetgeving en de voedselveiligheid.

Persbericht: lokale recherche politiezone TARL neemt cannabisproducten in beslag in Roosdaal - 23 juni 2020

Op 10 juni 2020 werd in het kader van een lopend opsporingsonderzoek van het parket Halle-Vilvoorde door de lokale recherche van de politiezone TARL op de Kerkweg in Roosdaal een huiszoeking uitgevoerd.

Poging en effectieve diefstal uit voertuig in Roosdaal – 22 juni 2020

De voorbije dagen kreeg de politiezone TARL 2 meldingen van diefstal uit voertuigen telkens uit Roosdaal.

Persbericht: lokale recherche politiezone TARL doet grote drugsvangst in Liedekerke  - 18 juni 2020

Op 18 juni 2020 heeft de lokale recherche van de politiezone TARL een aanzienlijke hoeveelheid drugs in beslag genomen op de Pamelsestraat in Liedekerke in het kader van een lopend dossier van de onderzoeksrechter in Brussel en het parket Halle-Vilvoorde.

Verkeersactie te Liedekerke 18 juni 2020

De politiezone TARL heeft op 18 juni 2020 in de voormiddag een verkeersactie georganiseerd in de Nijverheidszone Begijnenmeers in Liedekerke.