Nieuws

Persbericht: politiezone TARL levert bijstand aan controle van lompenbedrijven door inspectiediensten in Ternat en Liedekerke

Op 2 december 2019 heeft de politiezone TARL bijstand geleverd aan controle van lompenbedrijven door de bijzondere inspectiediensten in Ternat en Liedekerke.

De actie gebeurde in samenwerking met de Sociale Inspectie van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ-inspectie), de dienst Vreemdelingenzaken, de inspectie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA-inspectie), de inspectie van de directie Toezicht op Sociale Wetten (TSW-inspectie), de Vlaamse Sociale Inspectie, de brandweer en de dienst Leefmilieu van de federale gerechtelijke politie (FGP DJSOC).

Ook de hondensteun van de federale politie leverde bijstand. De sites werden doorzocht met een speurhond teneinde personen te vinden die zich eventueel wegstoppen in de bergen kleding. De diensten controleerden op zwartwerk (niet-aangemeld bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid), illegale tewerkstelling (persoon tewerkstellen die wegens zijn verblijfsstatus niet tewerkgesteld kan/mag worden), verblijfsrecht, leefmilieu, milieuvergunningen en brandveiligheid.

Persbericht: politiezone TARL waarschuwt veehouders naar aanleiding van poging tot diefstal van schapen in Liedekerke

Op 28 november 2019 heeft de politiezone TARL een melding ontvangen van poging tot diefstal van schapen in de Meregrachtstraat in Liedekerke.

Persbericht: 101-melding door alerte inwoner Affligem leidt tot dagvaarding door parket Halle-Vilvoorde

Op 27 november 2019 rond 9u ’s ochtends signaleerde een alerte inwoner uit Affligem via het 101-nummer verdachte handelingen in de  Maaimeersstraat te Affligem.

Op 23 november 2019 rond 19u heeft een man met bivakmuts, zwarte kledij, handschoenen en een vuurwapen de uitbater van café Dachterdeer te Affligem pogen af te persen. Vlak daarvoor had een vrouw de uitbater gevraagd of hij sigaretten verkoopt. Beiden spraken de Franse taal. De betrokkenen namen de vlucht na tussenkomst van de hond van de uitbater.

 

Persbericht: daders beschadigingen in leegstaande school te Liedekerke geïdentificeerd

Op 23 november 2019 rond 22u werd de politiezone TARL opgeroepen naar aanleiding van vandalisme en vernielingen in de leegstaande school Sint Gabriëlstraat te Liedekerke.

Ter plaatse kon niemand meer worden aangetroffen en werd vastgesteld dat er brandblusapparaten werden leeggespoten en ramen werden stukgegooid. De betrokkene had de beschadigingen vastgelegd via sociale media en kon op basis daarvan worden geïdentificeerd. De betrokkene wordt op een later tijdstip verhoord.