Nieuws

Persbericht: inbeslagname 100 gram cannabis en aanhouding door onderzoeksrechter na controleactie i.s.m. vervoersmaatschappij De Lijn en de hondensteun van de Federale Politie op 4 oktober 2019.

Op 4 oktober 2019 heeft de politiezone TARL een controleactie georganiseerd in samenwerking met vervoersmaatschappij De Lijn. De hondensteun van de federale politie leverde bijstand. Deze actie kaderde binnen de overlastproblemen op de bussen en rond de haltes van de VVM DE LIJN.

 

Sinds kort zijn de werken aan de N285 / Assesteenweg opnieuw opgestart door  het Agentschap Wegen en verkeer.

Niettegenstaande de verkeershinder die hiermee gepaard gaat moet de verkeerswet worden nageleefd in het belang van de verkeersveiligheid van alle weggebruikers.

In bijlage kan u hiervan een overzicht vinden met de juiste info en handige foto's.

 

Persbericht: gecoördineerde actie inzake naleving voedselveiligheid en milieuregelgeving in Affligem

Op 20 september 2019 heeft de politiezone TARL een gecoördineerde actie georganiseerd bij een cateringbedrijf in Affligem in samenwerking met de dienst Leefmilieu van de federale gerechtelijke politie (FGP DJSOC), het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, de gemeentelijke milieutoezichthouder, de Sociale Inspectie van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de inspectiedienst van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Op 16 september 2019 heeft de politiezone TARL aan de Nijverheidszone Begijnenmeers (N208) te Liedekerke een verkeersactie georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst, de Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en de Sociale Inspectie van de Rijksdienst Sociale Zekerheid.

Persbericht: 2 bestuurlijke aanhoudingen en verboden wapendracht op Pallieterfeesten in Roosdaal 14 september 2019

Op 14 september 2019 zijn een 18-jarige en 21-jarige bestuurlijk aangehouden wegens openbare dronkenschap.

Tijdens de fouille werd bij een van beiden een verboden (steek)wapen aangetroffen.

Het parket Halle-Vilvoorde besliste naar aanleiding van deze feiten om een onmiddellijke minnelijke schikking van 350 euro op te leggen aan de betrokkene.