Verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs van je wagen?

  1. Doe zo vlug mogelijk aangifte bij de politie, liefst deze van je woonplaats.
  2. Bij de aangifte dien je het voertuig ,waarvan het inschrijvingsbewijs verloren of gestolen is, bij te hebben.
  3. Na de aangifte ontvang je een attest, dat je eventueel via tussenkomst van je verzekeringsagent, aangetekend overmaakt aan de dienst inschrijving voertuigen, City Atrium - Voortuitgangstraat 56 te 1210 BRUSSEL.
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 02 452 50 05.