#blijfinuwkot: controle maatregelen

Wij voerden het voorbije weekend heel wat gerichte coronacontroles uit.   

Er werden in het totaal 10 processen-verbaal opgesteld. Het ging hierbij om misdrijven tot het niet-naleven van het verbod op samenscholingen en het niet-naleven van de verplichting voor de burger om thuis te blijven, bij middel van niet-essentiële verplaatsingen.

Er werden 3 vaststellingen uitgevoerd in Kapelle-op-den-Bos, 4 in Meise en 3 in de gemeente Londerzeel. De overtreders ontvingen allemaal een voorstel tot onmiddellijke minnelijke schikking van €250. Zij die niet overgaan tot betaling binnen een termijn van 15 dagen zullen worden gedagvaard door het parket van Halle-Vilvoorde.

Onze korpschef roept de bevolking nogmaals op om de opgelegde voorwaarden door de overheid na te leven, niettegenstaande deze door de meeste inwoners worden gerespecteerd.