#blijfinuwkot: Oproep korpschef Alain Meerts

Geachte inwoners,

Een groot deel van de bevolking levert ernstige inspanningen om de verspreiding van het Coronavirus in te dijken. Wij wensen jullie daarvoor te bedanken. Echter, de besmettingen en het aantal overledenen ten gevolge van het Coronavirus neemt nog steeds toe.

Onze diensten stellen vast dat een deel van de bevolking nog steeds niet-essentiële verplaatsingen maakt en/of de regels in verband met het verplaatsen in groep niet naleeft. Ook de regels rond het sluiten van handelszaken worden nog teveel overtreden.

Iedereen kan de regels terugvinden via de link https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/coronavirus_versterkte_maatregelen

Vanaf nu zullen onze diensten niet enkel waarschuwingen geven maar zal er, in geval van overtredingen op de regels met betrekking tot sluiting van handelszaken, het verbod op samenscholingen en bepaalde activiteiten en de verplichting om thuis te blijven behalve voor strikt noodzakelijke verplaatsingen eveneens strafrechtelijk opgetreden kunnen worden door het opleggen van een onmiddellijke minnelijke schikking (OMS). Bij de vaststelling van een eerste inbreuk wordt deze onmiddellijke minnelijke schikking vastgelegd op 750€ voor handelaars, uitbaters en organisatoren van een activiteit en 250€ voor alle andere overtreders. Bij een tweede vaststelling zal het parket overgaan tot een rechtstreekse dagvaarding.

Weet eveneens dat de volgende inbreuken strafbaar zijn en het gevolg zullen uitmaken van een proces-verbaal:

  • In het openbaar uitroepen dat men drager is van het COVID-19-virus. Wie drager hiervan is, wordt immers ook niet geacht zich te bevinden in een openbare ruimte of locatie;
  • Het iemand bespugen of vrijwillig in de nabijheid van iemand niezen of hoesten om deze persoon te laten denken dat het de bedoeling is hem het COVID-19 virus over te dragen;
  • Hoesten, spugen of niezen in de richting van te koop aangeboden voedingsmiddelen.

Het bespugen van een politiemedewerker wordt daarenboven beschouwd als een daad van weerspannigheid en wordt dan ook strenger bestraft.

Ondanks al de inspanningen die ons korps levert, hebben wij uw hulp en medewerking hard nodig! Volg dus de richtlijnen niet enkel omdat u kunt bestraft worden maar vooral omdat u hiermede de volksgezondheid beschermt. U redt hier immers levens mee!