European Disability Card (EDC)

Via deze weg willen we jullie informeren over het bestaan van de European Disability Card (EDC).

Deze kaart toont aan dat de houder ‘een’ beperking heeft. Beperkingen zijn niet altijd zichtbaar of fysiek. Deze kunnen alle vormen aannemen.

De kaart is vergelijkbaar met de mindervaliden parkeerkaart. Omdat die normaalgezien in het voertuig blijft om het gebruik van een mindervaliden parkeerplaats te rechtvaardigen, is het niet altijd mogelijk om elders een beperking aan te tonen. Zeker niet als ze niet fysiek is. In tegenstelling tot de ‘parkeerkaart’ wordt de EDC trouwens ook toegekend aan mensen die wel mobiel zijn, maar een andere (niet zichtbare) beperking hebben.

De houder heeft niet meer rechten of plichten door het bezit van de kaart dan andere burgers, maar het is een bewijs van zijn/haar beperking en een vraag om begrip voor diens beperking.

Jammer genoeg laten de privacy regels (nog) niet toe te vermelden om welke beperking het gaat.

De kaart is initieel bedoeld om een beperking aan te tonen bij een deelname aan evenementen (sport en cultuur), waarbij het niet zozeer de bedoeling is om kortingen toe te kennen, maar om aangepaste begeleiding en plaatsen te kunnen vragen... maar de kaart is dus meer dan dat! Ze bewijst dat u een handicap hebt en is bovendien strikt persoonlijk!

Bent u houder en drager van zulke kaart, aarzel dan zeker niet om deze voor te leggen aan onze politiemensen bij een tussenkomst. Het zou best kunnen dat deze kaart een ander licht werpt op de zaak, zonder een voorkeursbehandeling te vragen kan het onze mensen wel helpen in hun beoordeling.

Wie meer over de kaart wil weten, kan volgende link gebruiken.
Daar ziet u ook hoe de kaart er uit ziet. https://eudisabilitycard.be/nl