Planning en verlenging veldwerk Veiligheidsmonitor

Verlenging veldwerk

Aangezien we zoveel mogelijk mensen de kans willen geven om de vragenlijst in te vullen, zal er deze week nog publiciteit gemaakt worden vanuit CGC én zal de invulperiode met 10 dagen verlengd worden (tot 22/11). Aarzel niet om ook via jullie kanalen de burgers die nog niet deelnamen (en een brief ontvingen) aan te moedigen!

Planning

Vanaf volgende week zal vermoedelijk de scanning van de vragenlijsten van start gaan. Pas als alle vragenlijsten zijn ingescand, zullen we zicht hebben op de responsgraad, aangezien merendeel ervoor kiest de vragenlijst op papier in te vullen ipv online deel te nemen (in 2018 was dat 17% online en 83% op papier).

Vervolgens zullen de antwoorden op de lokale vragen in PDF-formaat worden overgemaakt aan de desbetreffende zones, om deze bladzijde met 1 of meerdere vragen, manueel in te putten in de online vragenlijst (handleiding en toegangstokens zullen tevens worden aangeleverd). Zoals de planning er nu uit ziet zal dat eerder in de maand januari zijn. We houden jullie op de hoogte voor wat betreft de timing.

Doorsturen papieren vragenlijsten

Vragenlijsten die binnenkomen bij de PZ of gemeente, gelieve deze te bundelen en te verzenden naar Veiligheidsmonitor, Gaston Crommenlaan 6, 9050 Ledeberg. Indien mogelijk in de blauwe retour-enveloppe indien deze meegegeven werd, anders gebundeld in een grote enveloppe met frankering. Elke mening (en dus vragenlijst) is van belang!

Callcenter

Na een korte piek zullen de oproepen met vragen omtrent de Veiligheidsmonitor elke dag steeds meer afnemen. Het overzicht van deze oproepen in het excel bestand mag u ons eind november overmaken. Later volgt hierover nog een bericht.