Politie stelde in Halle-Vilvoorde 4.295 pv’s op voor corona-inbreuken

Politiediensten hebben de afgelopen maanden liefst 4.295 coronapv’s opgesteld in de 35 gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde. Bij bijna dertig procent van alles pv’s betaalden de overtreders al een minnelijke schikking. De rest van de dossiers komen de komende weken voor de bevoegde rechtbanken.

De lokale en federale politie hadden opdracht gekregen toe te zien op het naleven van de coronamaatregelen die opgelegd werden door de federale regering. Dat leverde in het volledige arrondissement dus meer dan 4.000 processen-verbaal op. “Het gaat om 3.808 pv’s voor inbreuken die door meerderjarigen werden gepleegd”, zegt Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. “In 1.286 dossiers werd al een minnelijke schikking betaald. Daarnaast werden ook nog eens 487 processen-verbaal voor minderjarigen opgesteld.”

De zwaardere zaken zullen op 11 en 25 juni behandeld worden door de Brusselse correctionele rechtbank. Het gaat om dossiers waarbij ook sprake is van weerspannigheid en die in snelrecht gedagvaard werden. Voor weerspannigheid riskeren de verdachten een gevangenisstraf tot zes maanden en daar komt ook een mogelijke gevangenisstraf tot drie maanden en/of een boete tot 8.000 euro. Voor de corona-inbreuken zonder samenloop met weerspannig of andere misdrijven is de politierechtbank bevoegd gemaakt. Die zaken zullen eind augustus tijdens zes zittingen in Halle en Vilvoorde behandeld worden.

Tot slot zal de jeugdrechtbank eind juni en begin juli de coronadossiers van minderjarige overtreders behandelen. Het gaat hier om jongeren die meermaals betrapt werden op voornamelijk samenscholingen. De jeugdrechtbank kan beslissen tot een berisping, een positief project, een ambulante sanctie (werkprestatie of leerproject), of het opleggen van voorwaarden. Naast het dagvaarden bij de jeugdrechtbank, maakt het parket Halle-Vilvoorde ook gebruik van de alternatieve mogelijkheden van het jeugddelinquentiedecreet om minderjarigen die eenmalig of minder ernstige feiten gepleegd hebben tot de orde te roepen. Het gaat hier bijvoorbeeld om het versturen van een aangepaste waarschuwingsbrief of een oproeping van de minderjarige en zijn ouders bij de parketcriminoloog.

Oorspronkelijk artikel