Regelgeving ladingzekering

Vervoer je materiaal via een aanhangwagen bijvoorbeeld? Lees hier aan welke regelgeving je moet voldoen.

Het niet-naleven is een overtreding van de 2de graad. Dit komt neer op een onmiddellijke inning van €116. 

De lading van een voertuig moet zodanig geschikt zijn dat ze bij normale wegomstandigheden :

 de zichtbaarheid van de bestuurder niet kan hinderen;
 geen gevaar voor de bestuurder, de vervoerde personen en de andere weggebruikers kan vormen;
 geen schade kan veroorzaken aan de openbare weg, zijn aanhorigheden, aan de erin liggende kunstwerken of aan de openbare of privé-eigendommen;
 niet op de openbare weg kan slepen of vallen;
 de stabiliteit van het voertuig niet in het gedrang kan brengen;
 de lichten, de reflectoren en het inschrijvingsnummer niet onzichtbaar kan maken.

 

Bijkomende maatregelen:

  • De ladingen van graangewassen, vlas, stro, paarden- of veevoeder in bulk of in balen, moeten overdekt worden met een dekzeil of met een net. Deze bepaling geldt echter niet voor vervoer binnen een straal van 25 km van de plaats van lading, voor zover het niet langs een autosnelweg geschiedt.
  • Bestaat de lading uit lange stukken, dan moeten deze onderling en ook aan het voertuig zo stevig vastgemaakt worden dat zij bij het schommelen niet buiten de grootste zijomtrek het voertuig komen.
  • Al wat dient om de lading vast te maken of te beschutten moet in goede staat zijn en correct worden gebruikt.
  • Elk onderdeel dat de lading omsluit, zoals een ketting, een dekzeil, een net, enz. moet de lading nauw omsluiten.
  • De bestuurder van het voertuig moet de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat de lading, alsmede al wat dient om de lading vast te maken of te beschutten, door lawaai de bestuurder zou hinderen, het publiek ongemak aandoen of de dieren doen schrikken.
  • Indien zij- of achterdeuren bij uitzondering moeten openblijven, moeten zij zodanig vastgezet worden dat zij niet uitsteken buiten de grootste zijomtrek van het voertuig.

 

Bron: 
https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/220-art45
https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/graden/148-art2
https://www.wegcode.be/boetetarieven