Slinkse Sinkse 28/05/2023

Op Pinksteren (zondag  28 mei 2023)  zal het grootste eendaags evenement op het grondgebied van onze politiezone plaatsvinden: Slinkse Sinkse te Steenhuffel (Londerzeel). Iedereen is welkom op dit gratis festival vanaf 16:30u. tot 02:30u.

Slinkse Sinkse

Aangezien de weersvoorspellingen gunstig zijn, wordt de kans groot geacht dat het maximaal aantal bezoekers (10.000 bezoekers!) zal bereikt worden.

Daarom werden in samenspraak met de gemeentelijke overheid, brandweer, organisator en de politie meerdere maatregelen genomen om dit festival zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Er zullen meerdere tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht zijn.

  • Het centrum van Steenhuffel zal volledige verkeersvrij gemaakt worden ter hoogte van de kermis (Steenhuffeldorp, een deel van de Jan Van Doorslaerstraat)
  • In meerdere straten zal een tijdelijk stilstaan en parkeerverbod gelden, onder andere in Gertrudeveld, Processiebaan, Leireken,  Brouwerijstraat, een gedeelte van Steenhuffeldorp en Lakeman, ….
  • In een aantal straten zal tijdelijk éénrichtingsverkeer ingericht worden. Dit is onder andere het geval in de Eshagenstraat.
  • Dankzij de medewerking van Fluvius zal de straatverlichting in het centrum van Steenhuffel blijven branden. Aangezien hiervoor manueel dient “geschakeld” te worden bestaat de kans dat de straatverlichting ook op Pinkstermaandag zal blijven branden.

Gelieve met deze maatregelen rekening te houden. Voor de autobestuurders, hou er rekening mee dat er zeer veel voetgangers en fietsers in de omgeving van het festival zullen zijn, ook na zonsondergang.  Pas uw snelheid aan.

Vanuit alle actoren wordt verzocht om zoveel mogelijk gebruik te maken van de fiets. Er is een gratis door vrijwillige stewards bewaakte fietsenstalling voorzien ter hoogte van de Sint-Genovevakerk, zijde Steenhuffeldorp en de Sint-Niklaasstraat.

Een parking voor voertuigen wordt eveneens ingericht met ingang via de Eshagenstraat en uitgang via Leireken. Deze parking is betalend.

In het kader van een zo veilig mogelijk verloop van het festival wensen wij nog mee te delen dat de stewards en bewakingsagenten aan de ingang van het festival gemachtigd zijn om een oppervlakkige fouille op de kledij uit te voeren alsook om tassen, rugzakjes, … te doorzoeken.

Wij zullen alles in het werk stellen om een veilig en prettig verloop te garanderen. Jullie medewerking is hier onontbeerlijk.

 

Veel plezier en hou het veilig!

 

#samenzorgenvoorveiligheid