Verhoogd toezicht schoolomgeving Fusieschool Wolvertem

Recent kregen wij verschillende meldingen met betrekking tot parkeerproblemen in de omgeving van de Fusieschool en de Zonnebloem in het centrum van Wolvertem. Hierop namen de collega's van onze verkeersdienst het initiatief om enkele controleacties op touw te zetten.

Toezicht Fusieschool Wolvertem

Zo werden in de periode tussen 31/01 en 15/02, in het kader van hun schooltoezicht, reeds 18 hardleerse overtreders geverbaliseerd door onze wijkwerking.

Op 2/3 - 6/3 - 7/3 -  8/3 werden vervolgens door de collega's van onze verkeersdienst verschillende anonieme en semi-anonieme acties georganiseerd in de omgeving van de Fusieschool / de Zonnebloem te Wolvertem. Tijdens deze controles werden 27 voertuigen in overtreding geverbaliseerd. (parkeren in bocht, op trottoir, voor inrit, vervallen keuring, enz…) 

Er werd tevens een bestuurder betrapt, die géén houder was van een geldig rijbewijs. Het voertuig van betrokkene werd onmiddellijk geïmmobiliseerd.

Wij blijven ons inzetten voor een veiligere schoolomgeving! U toch ook?

#samenzorgenvoorveiligheid