M.E.G.A

M.E.G.A. staat voor "Mijn Eigen Goed Antwoord", een (drug)preventiepakket voor leerlingen van de derde graad basisonderwijs dat wordt aangeboden door de lokale politie.

Het project M.E.G.A. werd afgeleid van het Amerikaanse project D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) en bestaat uit een aantal lessen die de elf- en twaalfjarigen op een goede manier wil leren reageren op risicovol gedrag, zoals het gebruik van drugs en geweld. Het gaat ook om het aanleren van een aantal vaardigheden

Concreet houdt dit in dat er 10 M.E.G.A.-lessen worden georganiseerd waarin de volgende thema's aan bod komen :

  • veiligheid
  • gebruik en misbruik van verdovende middelen
  • houding met betrekking tot (groeps)druk
  • zelfbeeld
  • assertiviteit
  • stressbeheer
  • oplossen van misverstanden en ruzies
  • invloed van de media
  • het nemen van risico's en het zoeken naar alternatieve oplossingen

Drie van deze lessen worden gegeven door een politieambtenaar in uniform. Eén les wordt gegeven door een medewerker van het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB) en de zes andere lessen door de eigen leerkracht.

Verschillende scholen in de politiezone stappen ieder schooljaar mee in dit project.

De organisatie van de MEGA-lessen wordt gecoördineerd door HINP Franci Emmerechts.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 0800 90 333.