27/09/2018 Zonale veiligheidsraad van vrijdag 21 september

Minstens 1 keer per jaar dient de korpschef zijn gevoerde beleid toe te lichten aan de zonale veiligheidsraad. Naast een stand van zaken rond de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan en de werking van het politiekorps, krijgen de aanwezigen de kans om in interactie te gaan

Op de zonale veiligheidsraad van vrijdag 21/09/2018 waren de volgende partners aanwezig:

Heren burgemeesters Deswaene, Bruggeman, Van Cronenburg en De Caluwé;

Afdelingsprocureur van Gent (Mevr. Van Hecke) en Dendermonde (Dhr. Van den Branden);

Zonemagistraat Dhr. Van Landeghem;

Directeur-coördinator van de federale politie – CSD Oost-Vlaanderen: Dhr. Vervaet;

Wnd. korpschef Van Poucke en zonesecretaris Adv. Tineke Vanhecke