Zonaal veiligheidsplan

Met de nodige gedrevenheid stellen wij u het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 voor. 

zvp

Hierin zijn de prioriteiten en de actiepunten van onze politiezone voor de komende jaren vastgelegd.

Bij het bepalen van de prioriteiten werd rekening gehouden met het Nationaal Veiligheidsplan en met de lokale prioriteiten van zowel onze gerechtelijke overheden als die van de Federale politie.Hiermee willen wij samen met u verder werken aan een veilige en aangename leefomgeving.