Hoe kan ik een inbraak in mijn woning voorkomen?

Een inbraak wil je nooit meemaken. Of je maakte het wél al mee en wil het in de toekomst voorkomen.
Een aantal mensen binnen de zone kunnen je helpen je huis inbraakwerend te maken met gratis advies.
Na een inbraak wordt er dikwijls wat "gefikst" tegen inbraak. Het effect van deze acties is meestal klein, zelfs verwaarloosbaar indien niet de juiste maatregelen genomen werden.
Je moet weten dat niets zo belangrijk is als organisatie binnen inbraakpreventie. Het is ook goed om weten dat een alarm op zich géén inbraakbeveiliging is !

Hoe gaat een gelegenheidsinbreker te werk ?

Hij heeft altijd haast : hoe langer een inbraak duurt, hoe groter de pakkans wordt.
Hij schuwt lawaai en licht : hij wil liefst niet gezien en gehoord worden.
Hij houdt van licht gereedschap : platte schroevendraaier/koevoet en een tang worden het meest gebruikt.

Inbraakmethodes

Deuren : afbreken cilinderslot, slot forceren, glasbraak om sleutel te draaien.
Ramen : sluitingen forceren, glasbraak ter hoogte van de klink, gaatjesboorder, volledig raam inslaan gebeurt uitzonderlijk.

Welke maatregelen kunnen we treffen ?

ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

 • Sluit bij afwezigheid alle ramen en deuren, ook het toiletraam en de klapramen.
 • Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur in het slot steken, zeker als er zich een raam in de deur bevindt.
 • Laat geen bruikbaar materiaal (ladders) in de tuin rondslingeren en sluit het tuinhuisje degelijk af.
 • Berg juwelen niet in de badkamer of de slaapkamer op.
 • Let op met boodschappen op je antwoordapparaat. "Ik ben er niet" moet je zeker vermijden !
 • Laat, als je op vakantie gaat, de buren een oogje in het zeil houden en de brievenbus leegmaken. 
 • Laat je rolluiken niet voor langere tijd naar beneden. Hiermee geef je immers een afwezigheidssignaal.
 • Graveer, fotografeer en inventariseer je waardevolle goederen.
 • Stop je woning niet weg. Hoge hagen en muren maken sociale controle onmogelijk en laten een dief toe ongemerkt bezig te zijn.

FYSISCHE MAATREGELEN

Inbraakgevoelige gevelopeningen zijn: Deuren en ramen, koepels, kelderopeningen en garage indien ze aansluit op de woning. Een eerste verdieping indien bereikbaar via afdak, plat dak, muurtje of brandladder.

1) De Deur

 • De nachtschoot moet minstens 2 cm lang zijn.
 • Kies uiteraard voor een cilinderslot.
 • De cilinder mag maximaal 3 mm uitsteken om afbreken te voorkomen. Men kan een cilinder beveiligen tegen afbreken en uitboren door het plaatsen van bouwbeslag, een veiligheidsrozet met eventuele kernbescherming.
 • Men kan eventueel kiezen voor een veiligheidscilinder met veiligheidscertificaat (een langlopend patent is hierbij aan te raden), beveiligd tegen uitboren, inbraak met valse sleutel en afbreken.

2) De sluitplaat

 • De sluitplaat in houten deurlijsten dient steeds vervangen te worden door een stalen sluitplaat of hoekplaat. Deze wordt in de buitenmuur met stalen keilbouten van 10 cm vastgetrokken.
 • Deuren in PVC en aluminium laten niet toe om een sluitplaat te plaatsen. Daarom moet de afstand tussen slotkast en deurlijst zo klein mogelijk zijn.
 • Eventueel laat je een secustrip plaatsen.

3) De scharnieren

 • Indien de deur naar buiten opendraait, plaats je best dievenklauwen. Deze beletten dat de deur uit haar hengsels geheven kan worden.

4) Een bijkomend slot

 • Als bijkomende beveiliging voor deuren kan men een opdekblok of een opdekblok dat langs de buitenzijde afsluitbaar is, plaatsen.

 

ELEKTRONISCHE MAATREGELEN

Voor het installeren van een alarm kan u beroep doen op een erkend installateur. Voorafgaandelijke informatie kan u inwinnen bij één van onze inspecteurs van de cel preventie.

Hoe moet ik reageren?

Zelfs al hebt u uw huis goed beveiligd, inbraak blijft mogelijk.

MELDEN

1) U bent thuis en staat oog in oog met de dief.

 • Blijf kalm.
 • Doe wat de inbreker vraagt.
 • Maak geen onverwachte bewegingen en probeer niet heldhaftig te doen.
 • Geef hem de mogelijkheid om te vluchten.
 • Observeer en onthoud wat u ziet : gestalte, allure, kledij, kleur van haar en ogen, speciale lichamelijke trekjes. Zo kunt u later een goede beschrijving geven.

2) U bent thuis en hoort iets verdacht in huis.

 • Vergrendel uw deur en maak lawaai.
 • Roep door het raam. De dief heeft er geen baat bij herkend te worden. Hoogstwaarschijnlijk slaat hij op de vlucht.
 • Hebt u een tweede telefoon in huis, verwittig dan meteen de politie.
 • Leg kort en efficiënt uit hoe men het snelst tot bij u geraakt.
 • Wacht af.

3) U stelt een inbraak vast bij uw thuiskomst.

 • Ga niet binnen, raak niets aan, zodat u geen sporen kunt uitwissen.
 • Verwittig de politie vanuit de dichtsbijzijnde telefooncel of van bij de buren. Geef adres en de te volgen weg.
 • Help de politie bij het inventariseren van wat ontbreekt. Het bijhouden van een goede registratiekaart en foto`s zullen u daarbij van dienst zijn.
 • Vraag aan de politie een attest van klachtneerlegging. Hierop staat het nummer van het proces-verbaal. Indien u verzekerd bent voor diefstal heeft uw verzekeringsagent deze gegevens nodig.

 

REGISTRATIEFICHE

Als u het slachtoffer wordt van een diefstal, is het niet onbelangrijk dat u de politie, bij de aangifte, een juiste en volledige beschrijving kan geven van de gestolen voorwerpen. Daarom raden wij u aan uw waardevolle bezittingen te merken, te registreren en te fotograferen.
Het merken van voorwerpen vraagt weinig moeite, kost geen geld en biedt tal van voordelen:

 • de pakkans voor zowel dief als heler wordt groter
 • de aantrekkelijkheid vermindert doordat de dief gemerkte voorwerpen moeilijker kan verkopen en er minder geld voor krijgt
 • de politie kan gemakkelijker de diefstal bewijzen
 • de politie kan de eigenaar van een gemerkt voorwerp makkelijker identificeren en tot een teruggave overgaan.

Merken doet u door uw rijksregisternummer (11 cijfers) te graveren in voorwerpen. U laat uw rijksregisternummer voorafgaan door een P (preventie) en volgen door een C (criminaliteit). Zo kunnen geen cijfers toegevoegd worden. Het merken gebeurt bij voorkeur op een opvallende en niet esthetisch schadende plaats. U kan dit doen met een speciale graveerpen of een scherp geslepen punt van een stevige stalen spijker.

Er zijn voorwerpen die niet gegraveerd kunnen worden (vb.schilderijen). Deze kan u merken met een stift met "onzichtbare inkt". Dit is inkt die slechts zichtbaar wordt onder invloed van UV-licht.

Voorwerpen die niet gemerkt kunnen worden (vb. juwelen), kan u fotograferen.  Nummer de foto’s en noteer ze op het registratieformulier.

Registreren houdt in dat u de kenmerken van gemerkte voorwerpen noteert op een registratiekaart. Op die kaart kan u voor ieder voorwerp afzonderlijk het merk, type, serie- en identificatienummer, specifieke kenmerken en het merkteken vermelden. Bewaar deze kaart op een veilige plaats (vb.een kluis). Download hier een registratiekaart in pdf-formaat om ze thuis te kunnen invullen.
 

Besluit

Inbraak voorkomen is beter dan inbraak vaststellen en schade lijden. Eenvoudige voorzorgsmaatregelen en een aantal bouwkundige ingrepen kunnen inbrekers tegenhouden. U kunt ook een elektronische beveiligingsinstallatie overwegen. Als er toch ingebroken wordt, waarschuw dan in ieder geval de politie en uw verzekeringsagent.

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 310 33 00.