Laatste nieuws

Duidelijke eerste richtlijnen rond samenscholing en verzekeren van onze opdrachten  

BRUSSEL, 18/03/2020 - Zoals beslist door de Nationale Veiligheidsraad zal de politie prioritair en scrupuleus het samenscholingsverbod handhaven vanaf 12u00, en zal hiervoor massaal aanwezig zijn op het terrein. Dit is nu één van onze grootste prioriteiten en onze focus ligt de eerste uren voornamelijk op het geven van een duidelijk signaal aan de bevolking: er is geen marge voor discussie of waarschuwing. Iedereen die het samenscholingsverbod niet naleeft, wordt onmiddellijk gesanctioneerd cf. art 187 wet op de civiele bescherming van 15 mei 2007 (gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden, en met een effectieve geldboete van €208 tot €4000, of met één van die straffen alleen).