Laatste nieuws

Zaterdagavond heeft de PZ Meetjesland Centrum binnen onze politiezone een controleactie gehouden waaraan verschillende diensten van ons korps hebben deelgenomen.