Laatste nieuws

In het kader van de internationale dag voor mensen met een beperking op maandag 3 december 2018 heeft Politiezone Meetjesland Centrum in de week van 3 tot 9 december extra controles gedaan op parkeerplaatsen die voorzien zijn voor personen met een beperking. Er werden verschillende controles uitgevoerd waarbij 6 wagens in overtreding waren.
Zij maakten ofwel onrechtmatig gebruik van de speciale parkeerkaart waaraan het parket een gerechtelijk gevolg zal geven of parkeerden zonder kaart waardoor de overtreder een GAS-boete zal moeten betalen van 110 euro.