Laatste nieuws

De afgelopen week voerde de Politiezone Meetjesland Centrum verschillende verkeerscontroles uit binnen de zonegrenzen.