Laatste nieuws

controle

Afgelopen vrijdagmiddag 08/11/2019 hielden de PZ Meetjesland Centrum, de PZ Maldegem en de Nederlandse politie (Team Zeeuws-Vlaanderen, District Zeeland, Eenheid Zeeland - West-Brabant) een grootschalige gezamenlijke internationale actie vooral gericht op de aanpak van alcohol en drugs in de grensstreek​. De actie was ook bedoeld om de grensoverschrijdende politiesamenwerking tussen de politiekorpsen in de Meetjeslandse grensregio verder te zetten en te versterken.