Lokale recherche

Raverschootstraat 67
9900 Eeklo

Telefoon

De lokale recherchedienst, ook wel kortweg LRD of recherche genoemd, is de afdeling binnen de politiezone Meetjesland Centrum die binnen haar takenpakket hoofdzakelijk de gerechtelijke onderzoeken uitvoert.

Deze onderzoeken worden aan de recherche op verschillende manieren toegewezen:

  • Klachten opgenomen door -en misdrijven vastgesteld door- de interventiedienst kunnen door de recherche worden overgenomen.
  • Ook opdrachten rechtstreeks van het parket of de onderzoeksrechters worden door de recherche onderzocht.
  • Informatie van de eigen andere diensten (wijk, sociale politie, verkeersdienst) wordt behandeld.

Deze onderzoeken worden op basis van hun aard , omvang of geografische spreiding aan de LRD toegekend. Soms is ook een zekere vorm van technische specialisatie vereist.

Uit eigen contacten met de bevolking verneemt de LRD ook informatie in verband met criminele feiten die verder wordt nagetrokken.

De recherche is dus een tweedelijnsdienst.

Personeelsbezetting

De recherche staat onder leiding van commissaris Tim Rombaut die de dagelijkse opvolging van de onderzoeken verzekert.

Twee personeelsleden van de recherche zijn permanent oproepbaar en terugroepbaar. In het geval door de interventiedienst een ernstig feit wordt behandeld, kunnen de van permanentie zijnde rechercheleden, na overleg met de officier van wacht, worden opgeroepen om deze zaak over te nemen. Dit is bv. het geval wanneer

  • een verdachte is gearresteerd
  • bij een onrustwekkende verdwijning
  • bij ernstige zedendelecten
  • ...

De recherche zet deze onderzoeken dan verder in nauw overleg met de parketmagistraat of onderzoeksrechter.