GAS - hoe werkt het ?

Met het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties zijn de stad Eeklo, de gemeente Kaprijke en de gemeente Sint-Laureins voortaan in staat om sneller de strijd tegen de 'kleine criminaliteit' aan te gaan; maar ook bepaalde verstoringen van de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de openbare orde alsook de openbare overlast op haar grondgebied. De stad en de gemeenten doen een beroep op de sanctionerende ambtenaar van de provincie Oost-Vlaanderen voor het vervolgen van de inbreuken en voor het opleggen van de straffen.

De politieambtenaren van de zone staan in voor de vaststelling van de overtredingen.

Voor Eeklo werd in de gemeenteraad van 25 februari 2008 en 29 juni 2009, voor Kaprijke in de gemeenteraad van 25 juni 2009 en voor Sint-Laureins in de gemeenteraad van 25 juni 2009 een lokale politieverordening uitgevaardigd waarop een administratieve sanctie van toepassing is. (GAS)

De gemeenteraad kan bij een gemeenteverordening een administratieve sanctie voorzien.

Deze bepalingen zijn van toepassing op meerderjarigen en op minderjarigen, die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten.

Het betreft gedragingen (handelingen of onthoudingen) die zich voordoen op het grondgebied van de gemeente waarvoor de gemeente een sanctie heeft voorzien in een gemeentelijke verordening. Het is dus mogelijk dat op bepaalde gedragingen in het politiereglement van gemeente X een sanctie staat en in gemeente Y niet.

De gemeente dient in zijn gemeentelijke verordening of politiereglement te bepalen welke gedragingen zullen gesanctioneerd worden. Geen enkele overtreding kan met een administratieve sanctie worden beteugeld indien zij niet is opgenomen in een gemeentelijke verordening of politiereglement.