Interventie

Raverschootstraat 67
9900 Eeklo

Telefoon

De interventie van de PZ Meetjesland Centrum is die groep van gemotiveerde mannen en vrouwen die in de politiecombi's in het straatbeeld aanwezig zijn. Het is een mix van jonge en ervaren collega's.

Zij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week in voor alle dringende interventies, ten dienste van alle inwoners van de volledige politiezone.

Deze functie wordt op permanente wijze georganiseerd, waardoor de zone als één van de enige in de regio bovendien een ononderbroken onthaal aanbiedt.

Dringende politiehulp kan ingeroepen worden via het noodnummer 101 (gsm 112)

Onder dringende oproepen verstaan we: ongeval met gewonde(n), belangrijke verkeersbelemmering, signaleren spookrijder, criminele feiten waarvan men getuige is, diefstallen, vechtpartijen,…. Deze oproepen kunnen gebeuren vanop elk telefoontoestel en zijn gratis.

Het CIC, wat staat voor communicatie- en informatiecentrum, is gevestigd in de gebouwen van de federale politie te Gent en stuurt de ploegen aan.

Gezien onze permanentie kan onze eigen dispatching ook lokaal de ploegen aansturen waar nodig.

Een officier van gerechtelijke politie is steeds aanwezig, een officier van bestuurlijke politie kan ten allen tijde opgeroepen worden. Dit heeft zijn belang bij belangrijke tussenkomsten zoals een vrijheidsberoving, coördinatie van grootschalige gebeurtenissen, enz…en biedt hierdoor op wettelijk vlak een waarborg en belangrijke ondersteuning en controle.

Een combi op de baan kan een ploeg zijn die op weg is naar een dringende interventie, van welke aard ook. Veel voorkomende meldingen betreffen tussenkomsten in gezinsmoeilijkheden, vaststelling van verkeersongevallen, drugsdelicten, overlast en vandalisme.

Naast de reguliere werking werkt de interventie ook mee aan de realisatie van de strategische doelstellingen zoals opgenomen in het zonaal veiligheidsplan. Er wordt dan gericht gepatrouilleerd om een halt toe te roepen aan problemen van overlast, druggebruik, inbraken en fietsdiefstallen. Gericht preventief patrouilleren gebeurt dan weer op vraag van de gerechtelijke en bestuurlijke overheden en van u als burger. Het gratis vakantietoezicht valt onder die noemer.

Binnen de interventie werd tevens een fietsbrigade in het leven geroepen. De fietsers komen op plaatsen waar voertuigen moeilijk doorkunnen, voeren eveneens taken van algemeen toezicht uit en zijn aanwezig op de meeste grote evenementen binnen de politiezone. Het concept van de fietsbrigade beantwoordt perfect aan de principes van de gemeenschapsgerichte politiezorg.

De interventie van de PZ Meetjesland staat, in nauwe samenwerking met de andere interne en externe diensten binnen de politie, voor een professioneel en correct optreden en kwaliteitsvolle dienstverlening.