Nieuws

Op 1 juli start de politiezone Meetjesland Centrum met onthaal op afspraak!

Voor niet-dringende aangiftes, klachten en meldingen werken wij voortaan op afspraak. Dankzij deze nieuwe aanpak kunnen we onze inwoners een efficiëntere dienstverlening aanbieden met het oog op de uitdagingen van de toekomst.

Verplichte reddingsstrook vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober zullen bestuurders verplicht worden om een ‘reddingsstrook’ te vormen op wegen met tenminste 2 rijstroken in de gevolgde richting vanaf het moment dat er filevorming optreedt. Zo kunnen hulpdiensten altijd vlot en vrij passeren. 

Afgelopen weekend werden er gerichte controles uitgevoerd inzake het rijden onder invloed.

Op vrijdag 25 september werd door het verkeersteam van de PZ Meetjesland Centrum een controle uitgevoerd op landbouwvoertuigen. 
Heel wat landbouwers laten momenteel door gespecialiseerde loonwerkers hun maisvelden afrijden en deze dan naar hun erf transporteren.

Op maandag 28 september start het Agentschap Wegen en Verkeer met het vernieuwen van het wegdek van de E34/N49 in Kaprijke. Voor een beter wegcomfort herstelt de aannemer het asfalt tussen het kruispunt met de Vaartstraat en de brug Stroomstraat. Het verkeer rijdt over één rijstrook in elke richting en sommige op- en afritten gaan dicht. De werken duren ongeveer drie weken.