Nieuws

Persbericht: Resultaat verkeersveilige dag 2021

N.a.v. de verkeersveilige dag werden vandaag 2.762 voertuigen aan een snelheidscontrole onderworpen.

143 bestuurders (5,2 %) werden in overtreding genomen.

De hoogst gemeten snelheid werd vastgesteld in de Kriekmoerstraat, alwaar een bestuurder werd betrapt aan 76 km/uur waar 50 km/u de maximum toegelaten snelheid bedraagt.

67 bestuurders werden aan een controle op het rijden onder invloed onderworpen. Geen enkele bestuurder legde een positieve test af!

Pas op voor oplichting via WhatsApp!

Vaak krijgt het slachtoffer een bericht via WhatsApp van een onbekend nummer. De afzender doet zich op een zeer overtuigende manier voor als een familielid of vriend. Hij of zij zit in geldnood en omdat hun smartphone kapot of verloren is, heeft hij/zij een nieuw nummer. De oplichters gaan zo gewiekst te werk dat ze er meestal in slagen om het slachtoffer te overhalen om geld over te maken.

Persbericht controleactie "koerierdiensten"

Op vrijdag 05/02/2021 heeft de PZ Meetjesland Centrum samen met de sociale inspectiediensten RSZ en RVA een controleactie gedaan op lichte vrachtwagens welke hoofdzakelijk dienstdoen als koeriers.

Aan de actie namen 11 collega’s deel en 5 sociaal inspecteurs. Motorrijders van het verkeersteam stuurden bestelwagens richting de weegbrug gelegen langs de Ringlaan te Eeklo waar de bestuurders en passagiers onderworpen werden aan een grondige controle. 

Persbericht "Resultaten WINTERBOB Campagne 2020-2021"

Er werden door de politiezone Meetjesland Centrum "slechts" 1/5 (209) van het aantal ademtests afgenomen in vergelijking met de voorbije jaren.

Dit is, naast de kortere periode waarin de BOB-campagne liep (ong. 2/3 van de gebruikelijke periode), een rechtstreeks gevolg van de opgelegde corona-maatregelen evenals geldende veiligheidsvoorschriften.

De sluiting van de horeca, het ontbreken van enige evenementen (fuiven, feesten, kerstmarkten, ...), de verminderde sociale contacten wegens de beperkte 'bubbels' evenals de opgelegde avondklok zorgden voor opvallend minder verkeer evenals gelegenheid om alcoholische dranken buitenshuis te nuttigen.

Er werd binnen onze PZ beslist overwegend selectief te werken op basis van rijgedrag of uiterlijke kenmerken.

Het afgelopen eindejaar werden dus geen grootschalige verkeerscontroles gehouden waarbij vele bestuurders achtereenvolgens werden gecontroleerd, dit om geen onnodige risico's te nemen voor de gezondheid van de weggebruiker en deze van onze medewerkers.

Binnen de BOB-periode werden 13 bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van alcohol (6,28 %).
Het procentuele hoge aantal is een logisch gevolg van onze wijze van controle.

Bij de beperkte nachtelijke alcoholcontroles bleek iets meer dan de helft van de gecontroleerde bestuurders te rijden onder invloed van alcohol. Gezien deze verplaatsingen meestal niet onder de uitzonderingen inzake de avondklok vielen, werden deze bestuurders tevens geverbaliseerd inzake de begane corona-overtreding.

In totaal werden 29 bestuurders naar aanleiding van een verkeersongeval onderworpen aan een ademtest, hierbij legden 4 bestuurders een positieve ademtest af, waarbij één rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken. Hieruit blijkt duidelijk dat de kans veel groter is wanneer je onder invloed rijdt, betrokken te geraken in een verkeersongeval.

8 bestuurders bleken binnen dezelfde periode te rijden onder invloed van drugs. Bij elke verkeerscontrole wordt in onze PZ  aandacht besteed aan de uiterlijke kenmerken die kunnen wijzen op het rijden onder invloed van drugs of medicatie. Gezien de invloed deze middelen kunnen hebben op de rijvaardigheid bestuurder blijft ook dit aspect van de verkeersveiligheid voor ons een prioriteit.

Bekijk ons promofimpje bij de start van dit nieuwe jaar.