ANIP

Het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen verplicht elke gemeente of stad in België een algemeen nood en interventieplan (ANIP) op te maken die het multidisciplinair optreden regelt en de algemene richtlijnen en de nodige informatie bevat om het beheer van een noodsituatie te verzekeren.

Dit algemeen nood- en interventieplan moet er dus voor zorgen dat bijvoorbeeld bij een overstroming, gasontploffing, zware brand op een industrieterrein, een paniektoestand tijdens een massamanifestatie of een zwaar verkeersongeval de verschillende disciplines zoals brandweer, medische hulpverlening, politie, logistieke steun en communicatie perfect samenwerken om de situatie onder controle te krijgen, de mogelijke schadelijke gevolgen van de ramp te beperken, de dreiging weg te nemen en de bevolking te informeren betreffende

voorzorgsmaatregelen zoals schuilen en evacueren

waar kan ik terecht met vragen

waar is mijn kind ondergebracht

waar kan ik schade melden

...

Wie over het algemeen nood- en interventieplan of de noodplanning in het algemeen weer wil weten kan altijd contact opnemen met Nick Piepers, de ambtenaar noodplanning van de politiezone Meetjesland centrum, via tel. 09 376 46 46 of e-mail: hrmbeleid@pzmeetjesland.be