BE-Alert: klaar om jou te verwittigen bij noodsituaties!

BE-Alert: klaar om inwoners te verwittigen bij een noodsituatie

Op dinsdag 13 juni 2017 hebben de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, de minister van Telecommunicatie, Alexander Decroo, samen met de gouverneur van Waals-Brabant, Gilles Mahieu, en de burgemeester van Waterloo, Florence Reuter, BE-Alert voorgesteld, een alarmeringssysteem dat momenteel 24/24 uur en 7/7 dagen operationeel is voor heel het land. Bijna 200 burgemeesters en gouverneurs hebben ingetekend op dit systeem. En jullie? Zijn jullie klaar om burgers te verwittigen bij een noodsituatie?

Deze persconferentie was ook de gelegenheid om met een grote campagne de bevolking bewust te maken van het nut van alarmering, met één duidelijke boodschap: schrijf je in op BE-Alert en help zo de overheid je te verwittigen.BE-Alert: een technologie ten dienste van de autoriteiten en de bevolking.

BE-Alert is een nationaal systeem bestemd voor alle veiligheidsactoren. Dankzij BE-Alert kan je jouw inwoners via verschillende kanalen op de hoogte stellen van een noodsituatie. Het is een unieke technologie voor de gemeenten en de gouverneurs, evenals voor de nood- en interventiediensten, die kadert binnen de wettelijke verplichtingen inzake crisisbeheer, in het bijzonder de alarmering van de bevolking in noodsituaties. Indien gewenst, kan ook jouw gemeente er zich op abonneren.

Voor BE-Alert treedt het Crisiscentrum op als aanbestedende overheid. Zo kan elke overheid genieten van competitieve voorwaarden (schaalvoordelen), en toegang tot het platform verkrijgen door minimale administratieve stappen te volgen (de ondertekening van een overeenkomst en het opsturen van een bestelbon aan de leverancier zijn voldoende).

Bovendien staat vandaag ook een bijkomend kanaal ter beschikking van alle gouverneurs en burgemeesters die een BE-Alertovereenkomst hebben ondertekend: ALERT-SMS. Met deze unieke technologie is het mogelijk op lokaal niveau (via een specifieke procedure geïmplementeerd door het Crisiscentrum en de mobiele telefoonoperatoren) een SMS te sturen naar alle geconnecteerde mobiele telefoons op de plaats van het incident (dus niet gebaseerd op geregistreerde adressen). Om ALERT-SMS te activeren, moeten de gemeenten die op BE-Alert geabonneerd zijn contact opnemen met de permanentie van het Crisiscentrum (02/506.47.11) en hen de boodschap en betrokken zone doorgeven. Dit systeem is uniek in België en ontwikkeld met het oog op een toekomstige integratie in BE-Alert.

Meer informatie om je te abonneren op BE-Alert via https://crisiscentrum.be/nl/be-alert

Voor technische vragen: be-alert@ibz.fgov.be

Van juni tot september: grote campagne om iedereen ertoe aan te zetten zich in te zetten voor de eigen veiligheid

Om de bevolking te sensibiliseren voor BE-Alert, start het Crisiscentrum vanaf 13 juni 2017 een grote publiekscampagne. We moedigen de burger om zich in te schrijven via verschillende communicatieacties: een radiospot, affichage, acties op de sociale media, en zelfs een « virtual reality » escape room waarmee we de hele zomer op tour gaan (Plage préférée van Radio 2, Beau Vélo de Ravel van de RTBF, de Gentse Feesten, het Brussels Summer Festival & Fêtes de Wallonie).

Bovendien zullen de gemeenten die een BE-Alertovereenkomst hebben ondertekend, binnenkort affiches ontvangen (formaat A2 en A3) om hun eigen inwoners te informeren over de beschikbaarheid van BE-Alert in hun gemeente en hen uit te nodigen zich te registreren.

Burgers dienen zich gratis in te schrijven op www.be-alert.be. Dankzij deze registratie beschikken alle gemeenten over recente contactgegevens (GSM, vaste telefoon, e-mail, adressen,…).

Aarzel niet via eigen communicatiekanalen alle acties rond BE-Alert te ondersteunen en te delen. Volg hiervoor de website www.be-alert.be en de Facebookpagina Risico-Info Info-Risques.

Voor vragen over deze campagne: laura.pire@ibz.fgov.be of lien.vermeire@ibz.fgov.be

Labels