Distels - een stekelige kwestie

Distels... een stekelige kwestie!

De laatste jaren is het aantal distels gevoelig toegenomen.

Braakliggende terreinen, velden, weilanden en bermen zijn meer dan ooit geliefde plekjes voor deze planten. Te weinig mensen beseffen bovendien dat de wind de 4.000 tot 6.000 kiemkrachtige zaden van één enkele plant over grote afstanden kan verspreiden.

Maar als u dit weet, weet u ook dat wij niet langer kunnen toestaan dat eigenaars van deze gronden de wettelijke verplichting om distels te bestrijden aan hun laars lappen.

Veel burgers blijken niet op de hoogte te zijn van deze wettelijke verplichting, daarom deze herinnering en enkele tips om de schade te beperken.

De meest doeltreffende en milieuvriendelijke manier om ten strijde te trekken tegen distels is het met de hand uittrekken van de distels net vóór de bloeiperiode. Hierbij tracht u best ook zoveel mogelijk van de wortelstokken mee te verwijderen. Wanneer daarna een regenrijke periode volgt, rot de rest van de wortels gewoon weg. Deze methode is vanzelfsprekend enkel toepasbaar op kleine oppervlakten (bijvoorbeeld in tuinen).

Een streng maairegime instellen is een meer realistische aanpak voor grotere oppervlakten. Cruciaal is dat het maaisel zorgvuldig wordt weggehaald en dat de inspanning wordt volgehouden, want door te weinig te maaien wordt de bloeiwijze wel weggehaald, maar wordt de plant geprikkeld om zich vegetatief uit te breiden. U dient te maaien vóór de zaad- en pluisvorming, dit betekent dat er dikwijls twee of soms zelfs drie maaibeurten per zomer nodig zijn. De distels zullen het snel lastig krijgen en na verloop van tijd verdwijnen.

Volgens artikel 50§6 van het veldwetboek dient de burgemeester te waken over de distelbestrijding en berust het politioneel toezicht bij de lokale politie. Omdat het van extreem groot belang is dat de distels tijdig, dit is vóór de zaad- en pluisvorming, worden bestreden, zal de lokale politie toezicht houden op de naleving van de wetgeving omtrent distelbestrijding.

Indien de politie de aanwezigheid van schadelijke distels vaststelt, zullen zij de eigenaars of gebruikers van een grond tot bestrijding aanmanen.

Indien aan een aanmaning geen gevolg wordt gegeven, wordt er een proces-verbaal opgesteld en riskeert men een geldboete.