Persbericht controle-actie vrachtverkeer

Op 23 maart vond te Eeklo een controle-actie plaats gericht naar het vrachtverkeer.

De controle kaderde in een opleiding "verkeerspolitie" in samenwerking met de Oost-Vlaamse Politieschool PAULO waarbij politie-inspecteurs een gespecialiseerde opleiding in deze complexe materie krijgen.

Tijdens de controle werd bij 7 vrachtwagens vastgesteld dat hun lading onvoldoende veilig was vastgemaakt. 3 Belgische en 2 buitenlandse bestuurders betaalde hiervoor onmiddellijk de voorziene boete van 165 euro en 2 Belgische bestuurders kozen voor de mogelijkheid dit via een onmiddellijke inning in de komende dagen te betalen.

De vrachtwagen van een Belgische bestuurder was voor maar liefst 60% overladen.

De voorziene boete hiervoor is 1.800 euro doch de bestuurder koos voor de mogelijkheid om een proces-verbaal te laten opstellen en de Politierechtbank te laten (ver)oordelen.

Het keuringsbewijs van de vrachtwagen werd onmiddellijk ingetrokken waardoor de betrokken firma verplicht is het voertuig opnieuw aan een technische keuring te onderwerpen teneinde na te gaan of de overlading geen invloed heeft gehad op techische toestand van het voertuig.

Dergelijke acties in het kader van de verkeersopleiding zullen de komende dagen meermaals plaatsvinden.