Verkeershinder Kaaifeesten

Van 30 september t.e.m. 3 oktober zijn het Kaaifeesten. De feesten en de rommelmarkt van 2 oktober nemen hierbij verschillende straten in, waardoor het plaatselijk verkeer hinder mag verwachten. Een kort overzicht:

1. maandag 26 september 7 uur tot dinsdag 4 oktober 17 uur:

a. verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan: Gebroeders van de Woestyneplein (plein) - Gebroeders Van de Woestyneplein (huisn° 1-huisn° 15), Zuidmoerstraat (huisn° 104-huisn° 106).
b. Dullaert open: De toegang van volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen: Gebroeders van de Woestyneplein (plein) en Gebroeders van de Woestyneplein (huisn° 1-huisn° 12).
c. Is de Dullaert afgesloten: De toegang is verboden voor alle motorvoertuigen op het Gebroeders van de Woestyneplein (huisn° 12A-huisn° 15). De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, "uitgezonderd plaatselijk verkeer": Zuidmoerstraat, tussen de Euerardstraat en het Gebroeders van de Woestyneplein, Dullaert.

2. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het plaatselijk verkeer vanaf het kruispunt Zuidmoerstraat/Euerardstraat - Euerardstraat - Hendrik Consciencestraat - Dullaert en omgekeerd. Deze maatregel is van toepassing op:

a. vrijdag 30 september 2016 van 17.30 uur tot 24 uur
b. zaterdag 1 oktober 2016 van 14.00 uur tot 24.00 uur
c. zondag 2 oktober 2016 van 17.30 uur tot 24.00 uur.

Rommelmarkt tijdens de Kaaifeesten op zondag 2 oktober 2016:

1. zaterdag 1 oktober 2016 van 21.00 uur tot zondag 2 oktober 2016 tot 7.00 uur:

a. verboden te parkeren en stil te staan in de Industrielaan.

2. zaterdag 1 oktober 2016 van 18.00 uur tot zondag 2 oktober 2016 tot 21.00 uur:

a. verplicht te parkeren deels op het trottoir of op de berm, deels op de rijbaan in Engelendale.

3. zondag 2 oktober 2016 van 00.00 uur tot 21.00 uur:

a. verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan: Blekerij, Broeders van Liefdestraat, Broedersplein,Dullaert, Euerardstraat, Ganzepoel, Hendrik Consciencestraat, Jan Breydelstraat, Kaaistraat, Kloosterakker, Kraaiweg, Leikensweg, Murkelstraat, Pieter De Coninckstraat, Raashekke, Schuttershof, Visstraat, Zandstraat, Zuidmoerstraat, tussen de Gulden Sporenstraat en de Zandstraat.

4. zondag 2 oktober 2016 van 01.30 uur tot 21.00 uur:

a. verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan: Burggravenstraat en Krügercomplex (volledig)

5. zondag 2 oktober 2016 van 4.00 uur tot 21.00 uur:

a. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes zijn verboden voor alle motorvoertuigen, "uitgezonderd kaarthouders" (marktzone): Blekerij, Broeders van Liefdestraat, Broedersplein, Burggravenstraat, Dullaert, Euerardstraat, Ganzepoel, Jan Breydelstraat, Kaaistraat, Krügercomplex (volledig), Pieter De Coninckstraat, Raashekke, Schuttershof, Visstraat, Zuidmoerstraat, tussen de Zandstraat en de Visstraat.
b. De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, 'uitgezonderd plaatselijk verkeer': Collegestraat en Patersstraat
c. Er wordt een omleiding georganiseerd voor het doorgaand verkeer vanaf het kruispunt Zuidmoerstraat/Gulden Sporenstraat - Gulden Sporenstraat - Hendrik Consciencestraat - Leikensweg - Zandstraat - kruispunt Zandstraat/Zuidmoerstraat en omgekeerd.

6. zondag 2 oktober 2016 tussen 17.30 uur en 18.30 uur:

a. De rijrichting wordt in volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan omgedraaid: Collegestraat, Patersstraat, Kaaistraat en Visstraat. Het verkeer zal verlopen in richting Zuidmoerstraat → N9.

7. zondag 2 oktober 2016 van 17.30 uur tot 24.00 uur:

a. De aansluiting van de Dullaert met de Zuidmoerstraat blijft afgesloten.