Verlenging mandaat korpschef

Onze korpschef Antoinette Vanden Bossche heeft afgelopen vrijdag 26 mei 2017 opnieuw de eed afgelegd als korpschef van onze Politiezone Meetjesland Centrum.

Dat gebeurde in het stadhuis van Eeklo onder meer in het bijzijn van haar familie, de burgemeester van Eeklo en die van Sint-Laureins en de overige leden van de korpsleiding.

Daarmee start ze al aan haar 4de ambtstermijn.

Voorlopig denkt onze korpschef er niet aan om met pensioen te gaan.

Ze wil zeker nog de toekomstige verhuis naar het nieuwe commissariaat realiseren.