Card stop

Om je betaalkaart te blokkeren kan je dag en nacht terecht op 070 344 344 (of +32 70 344 344 vanuit het buitenland).

Hoe verloopt een oproep?

De beller kiest in het menu zijn taal en beantwoordt al enkele vragen.

Daardoor krijgt de beller de meest aangewezen medewerker aan de telefoon.

De medewerker van Card Stop stelt bijkomende vragen om onderstaande zaken te identificeren:

  • de beller
  • de te blokkeren producten,
  • de omstandigheden van het verlies, de diefstal of de fraude.

Aan de hand van de beschikbare gegevens identificeert de medewerker de te blokkeren producten. De Card Stop-medewerker overloopt dan met de beller de lijst van de geïdentificeerde producten.

Voor de niet-geïdentificeerde producten of de producten die niet online geblokkeerd kunnen worden, verzamelt de medewerker zoveel mogelijk informatie die de uitgever kan helpen het product te identificeren en/of te blokkeren.

De medewerker creëert een dossiernummer en verstuurt de blokkeringsinstructies.

De Card Stop-medewerker deelt de beller ten slotte zijn dossiernummer mee, de producten in het dossier en de bijkomende stappen die hij moet ondernemen. Noteer en bewaar het dossiernummer dat je bij je oproep krijgt. Je hebt het nodig voor de verdere afhandeling van je dossier.

Opgelet: bij misbruik van je kaart vóór je aangifte blijft je aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in de algemene voorwaarden van je betaalkaart vermeld staat. Meld het verlies of de diefstal binnen de 24 uur ook bij de lokale politie. Vraag een kopie of het nummer van het proces-verbaal.

Je vraagt iemand anders om je bankkaart te blokkeren?

Geen probleem. Let er wel op zoveel mogelijk informatie door te geven over de kaarten die in jouw naam geblokkeerd moeten worden.

Openingsuren

  • 24 uur per dag, 7 dagen per week