Handhaving van de openbare orde

Openbare orde en beheer van evenementen is één van de basisfunctionaliteiten bij de politie. Deze (beheers-) functie wordt in onze politiezone uitgeoefend door een hoofdinspecteur, onder leiding van een commissaris.

Het toezicht en de uitvoering zit hoofdzakelijk in het takenpakket van de wijkagent. Bij grotere evenementen (fuiven, festivals, ... worden ook medewerkers van andere teams, zoals interventie, recherche, verkeer,... ingeschakeld.

Evenement

Als politiedienst verstrekken wij voor alle evenementen met een openbaar karakter advies aan de burgemeester. Bij grote evenementen worden ook coördinatievergaderingen gehouden, waarbij diverse externe partners aanwezig zijn (brandweer, organisatie, gemeente, De Lijn, Rode Kruis, politie,...) Wij zorgen op verschillende evenementen voor onze aanwezgheid ter plaatse (permanent of tijdelijk) met het oog op het bewaren van de openbare rust en veiligheid enerzijds, maar anderzijds ook voor het contact te hebben met de burger (community policing).

Voor elk evenement met meer dan 2000 bezoekers wordt ook gevraagd om een bijzonder nood- en interventieplan op te maken zodat alles gestroomlijnd kan verlopen en de hulpdiensten en organisator op elkaar afgestemd zijn bij eventuele calamiteiten.

Bereikbaarheid: Heb je vragen over een evenement ? Wil je meer politionele informatie over toezicht, advies, veiligheidsplan,... n.a.v. een evenement ? Neem gerust contact op met ons, liefst per e-mail: PZ.AssenedeEvergem@police.belgium.eu. Je krijgt zo spoedig mogelijk een antwoord.

LET OP: het aanvragen van een evenement gebeurt via het evenementenloket van de gemeente !