Projecten

Naast de algemene kerntaken in onze politiezone werken wij, conform ons zonaal veiligheidsplan en de bijhorende actieplannen, vaak specifieke projecten uit. Door middel van deze projecten proberen we extra aandacht te schenken aan een bepaald probleemgebied zoals bijvoorbeeld: inbraken, verkeersveiligheid,... Aangezien deze probleemgebieden vaak een dynamisch gegeven zijn, zal je zien dat ook onze projecten regelmatig worden bijgestuurd en/of aangevuld.

De politiezone Assenede/Evergem telt 13 Buurt Informatie Netwerken (BIN) en 1 Buurt Informatie Netwerken voor Zelfstandigen (BIN-Z) . Via een BIN houden politie en inwoners binnen een geografisch afgebakende buurt samen een oogje in het zeil en wisselen ze snel informatie uit. Dat kan gaan over verdachte gedragingen, (pogingen tot) diefstal in woningen en gebouwen maar ook het uitwisselen van preventietips behoort tot de mogelijkheden. De BIN’s binnen onze politiezone opteren hierbij voor een communicatie via SMS-berichten en mails. De BIN-leden zijn gewone burgers die geen toezichtrondes of patrouilles houden, nooit taken van de politie op zich nemen en niet optreden in naam van politiediensten. Ook het beoordelen en beheren van de informatie gebeurt altijd door de politie.

Wanneer in je woning wordt ingebroken, kan de schade aanzienlijk zijn. In veel gevallen zou een inbraak vermeden kunnen worden. Veel woningen zijn namelijk weinig of niet beschermd tegen deze vorm van criminaliteit.

Naast de algemene kerntaken in onze politiezone werken wij, conform ons zonaal veiligheidsplan en de bijhorende actieplannen, vaak specifieke projecten uit. Door middel van deze projecten proberen we extra aandacht te schenken aan een bepaald probleemgebied zoals bijvoorbeeld: inbraken, verkeersveiligheid,... Aangezien deze probleemgebieden vaak een dynamisch gegeven zijn, zal je zien dat ook onze projecten regelmatig worden bijgestuurd en/of aangevuld.