Projecten

Naast de algemene kerntaken in onze politiezone werken wij, conform ons zonaal veiligheidsplan en de bijhorende actieplannen, vaak specifieke projecten uit. Door middel van deze projecten proberen we extra aandacht te schenken aan een bepaald probleemgebied zoals bijvoorbeeld: inbraken, verkeersveiligheid,... Aangezien deze probleemgebieden vaak een dynamisch gegeven zijn, zal je zien dat ook onze projecten regelmatig worden bijgestuurd en/of aangevuld.