Kerntaken

Openbare orde en beheer van evenementen is één van de basisfunctionaliteiten bij de politie. Deze (beheers-) functie wordt in onze politiezone uitgeoefend door een hoofdinspecteur, onder leiding van een commissaris.

Het toezicht en de uitvoering zit hoofdzakelijk in het takenpakket van de wijkagent. Bij grotere evenementen (fuiven, festivals, ... worden ook medewerkers van andere teams, zoals interventie, recherche, verkeer,... ingeschakeld.

De permanente bereik- en beschikbaarheid van de politiediensten krijgt voornamelijk gestalte via het team toezicht & interventie.
Zeven dagen op zeven en 24/24u staan de interventiemedewerkers van onze politiezone klaar om bij voorrang dringende oproepen te behandelen.
Dringende oproepen zijn oproepen waarbij de fysieke integriteit van de burger in het gevaar is en/of waarbij iedere vertraging nefast is voor de goede afloop van de uit te voeren opdracht.

Geen enkele tekst legt een organigram voor de Lokale Politie vast. Maar, om een minimale dienstverlening aan de bevolking te kunnen verzekeren, bepaalt het KB van 17.09.2001 zeven functionaliteiten (kerntaken) die voorzien moeten worden.

Opsporing en onderzoek is één van de basisfunctionaliteiten bij de politie. Deze functie wordt in onze politiezone uitgeoefend door het team 'lokale recherche'. Hun taken vloeien voort uit aanvankelijk vastgestelde feiten door onze organisatie, maar ook vaak in uitvoering van opdrachten van onderzoeksrechters en parketmagistraten.

Een gemotiveerd team van onze lokale politiezone staat in voor een klantvriendelijk onthaal op twee verschillende locaties: het hoofdcommissariaat in Evergem (Kapellestraat, 1) & de politiepost in Assenede (Markt, 26)

Slachtofferbejegening wordt in onze politiezone uitgeoefend door de sociale politie. Onze organisatie heeft gekozen om deze functie te laten vervullen door een apart team, waardoor specialisatie mogelijk is en de kwaliteit van uitvoering hoog in het vaandel wordt gehouden.

Later dan de andere, maar verkeer is ondertussen ook één van de basisfunctionaliteiten bij de politie. Deze functie wordt in onze politiezone hoofdzakelijk uitgeoefend en beheerd door het verkeersteam. Logischerwijze dragen ook de andere teams hun steentje bij in de verkeersleefbaarheid en - veiligheid in onze zone.

Naast onthaal, interventie, slachtofferbejegening, lokale recherche, verkeer en handhaving van de openbare orde is wijkwerking één van de zeven basisfunctionaliteiten die de basispolitiezorg verzekeren en dé hoeksteen van een gemeenschapsgerichte politie. Onze zone streeft naar een probleemoplossende wijkpolitie die op een zichtbare, aanspreekbare en bereikbare wijze hun taken uitvoert en haar dienstverlening afstemt op de behoeften en verwachtingen van de omgeving.