Interventie en algemeen toezicht

De permanente bereik- en beschikbaarheid van de politiediensten krijgt voornamelijk gestalte via het team toezicht & interventie.

Zeven dagen op zeven en 24/24u staan de interventiemedewerkers van onze politiezone klaar om bij voorrang dringende oproepen te behandelen.

Dringende oproepen zijn oproepen waarbij de fysieke integriteit van de burger in het gevaar is en/of waarbij iedere vertraging nefast is voor de goede afloop van de uit te voeren opdracht.

Boeien interventie

Zijn er geen interventieopdrachten, dan voeren de interventiemedewerkers immers informatiegestuurde toezichtsopdrachten of controles uit die hoofdzakelijk zijn georiënteerd naar de 5 prioritaire veiligheidsfenomenen

(inbraken, drugs, verkeer, overlast en intrafamiliaal geweld) zoals bepaald in het Zonaal Veiligheidsplan van de politiezone.

In die zin wordt er door dit team ook deelgenomen aan diverse lokale en arrondissementele acties.

Ook opdrachten van federale aard (overbrenging van minderjarigen van en naar de psychiatrische instelling/jeugdrechtbanken, ..., het verzekeren van de openbare orde in hoven en rechtbanken, ...) behoort tot de opdrachten van het team interventie & toezicht.

De uitvoering van deze opdrachten gebeurt veelal door 2 interventieploegen bestaande uit 2 inspecteurs behoudens de ogenblikken waar uit analyse blijkt dat één ploeg volstaat.

Deze interventieploegen worden steeds aangestuurd door een hoofdinspecteur die in onze politiezone dagcoördinatoren (= dagco's) worden genoemd.

De dagcoördinator is het operationele hart van de organisatie die instaat voor de operationele coördinatie en sturing die door de steeds complexer wordende wetgeving en diversiteit aan mogelijke tussenkomsten absoluut noodzakelijk is.