Laatste nieuws

Cursus gemachtigd opzichters

Elk schooljaar opnieuw zijn onze wijkagenten, gemeenschapswachten en medewerkers van het team verkeer en wijk druk bezig om de schoolroute zo veilig mogelijk te houden. De veiligheid van zwakke weggebruikers is voor ons echter ook belangrijk buiten de schoolpoorten. Denk maar aan groepswandelingen of fietstochten, verplaatsingen met kinderen bij een  jeugd- of andere verenigingen,...